Skip to main content

Naše odpovědnost za životní prostředí

Šetrné využívání zdrojů i výrobní postupy s nízkými emisemi a bezodpadová výroba představují náš příspěvek k aktivní a efektivní ochraně životního prostředí.


Každý náš pracovník odpovídá za dodržování jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za ochranu životního prostředí a účastní se aktivně zlepšování veškerých procesů. V rámci všech podnikových procesů usilujeme o zabránění vzniku chyb a minimalizaci rizik. Cílem je jakost s nulovými chybami. Použití nejlepší techniky, která je k dispozici, a dodržování hospodárnosti zaručují způsobilost, bezpečnost a ekologičnost výrobních postupů.

Výroba v maximální kvalitě obsahuje rovněž dodržování náročných standardů v oblasti ochrany životního prostředí. Předpisy a požadavky zákonů jsou pro skupinu KATEK minimálním standardem. Jakost, servis, náklady, technologie, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jsou neustále zdokonalovány a dále rozvíjeny na základě srovnávání se světem. Ve všech oblastech podnikání hodnotíme pravidelně rizika a podle potřeby zavádíme odpovídající opatření.