Skip to main content

Bez energie se nic neobejde.

Tržní segment Energetika byl, je a bude také v budoucnu důležitým pilířem naší obchodní činnosti.

V průběhu let jsme realizovali nespočet zákaznických projektů – od měření energie přes energetickou infrastrukturu po výrobu energie – a díky tomu jsme získali rozsáhlé znalosti.


Tržní segment Energetika se vyznačuje velmi vysokou dynamikou, protože v něm převažuje zaměření na realizaci velkých projektů. Toto zaměření klade vysoké nároky na co nejkratší dodací lhůty a jejich dodržování. Při zajišťování dodávek v množstvích a lhůtách, které požadují naši zákazníci, hraje zásadní roli materiálový management a zákaznická logistika.

Přitom je důležitá intenzivní a rozsáhlá výměna informací se zákazníky. Pouze v takovém případě můžeme pochopit a zohlednit jejich požadavky.

Kontakt

Máte dotazy?

KATEK SE
Promenadeplatz 12
80333 München


P: +49 89 24881-4280
E: info@katek-group.com

Elektronická řešení na míru

Služby zaměřené na elektronické a mechatronické konstrukční skupiny, přístroje a systémy

Excelence v elektronickém prototypování

Excelence v elektronickém prototypování - made by beflex, vaším specialistou na prototypování, malosériovou výrobu a mnohem víc