Skip to main content

Projektový management nabízí jistotu

Klíč k zajištění potřebných služeb, dodržení termínů a rozpočtu.


Náročné projekty s mnoha interními a externími rozhraními vyžadují profesionální projektový management. Naši projektoví manažeři nespadají ve firemní hierarchii pod vývojové oddělení. Jejich jediným posláním je zajištění požadavků na produkt, jakost produktu, plánů projektu a dodržení rozpočtu projektu – to je náš závazek vůči zákazníkům.

Vynikající komunikace a odpovědné plnění úkolů v rámci podniku i ve spolupráci s externími dodavateli představují klíč k úspěšnému průběhu projektu. Naši projektoví manažeři využívají k tomuto účelu nejmodernější nástroje projektového managementu a poskytují průběžně informace o stavu projektu.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry