Skip to main content

Se službami bebro v oblasti layoutu jste ve výhodné pozici

Dobrá myšlenka si zaslouží dobrý layout.

Nabízíme vám rychlé a flexibilní služby v oblasti layoutu jako samostatnou službu - bez ohledu na to, zda výsledný produkt budeme vyrábět u nás. Naše kompetence v oblasti layoutu nám umožňují zaručit, že výsledná řešení budou splňovat příslušné normy, budou navrženy pro strojní výrobu a budou navrženy s ohledem na správnou funkčnost. Tímto vytváříme předpoklady pro vysokou kvalitu produktu a jeho efektivní zpracování v sériové výrobě.


Vytváření součástek pro knihovny s výrobně orientovanými footprinty
  • Přejímáme nebo vyvíjíme schémata zapojení. Provádíme konverzi ze všech běžných systémů, vyhledáme možné chyby a předkládáme návrhy na zlepšení.
  • Vytváření layoutu v úzké spolupráci s vývojářem. Máme zkušenosti z nejrůznějších oblastí (High Current, Highspeed, HDI, High Voltage, RF design, Flex/ Rigid Flex PCB, 1-20 Layer PCB, zvládáme kontrolu impedance, stejných délek i diferenciální páry.
  • Dokumentace podle přání. Např.: 3D pohledy, správa variant, struktura vrstev, zadání impedance.
  • Péče o výrobu desek plošných spojů. Udržujeme kontakt s výrobci a řešíme dotazy.

Profesionální layout vyžaduje profesionální CAD nástroje. Náš CAD nástroj Altium Designer vám navíc nabízí nejrůznější služby s přidanou hodnotou, jako např. simulace či export layoutů ve 3D, které lze využít v jiném nadřazeném CAD systému, knihovny součástek s aktuálními údaji o dostupnosti, informacemi o výběhových součástkách apod.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry