Skip to main content

Hardware Design

Společně přezkoumáme každý váš požadavek, abychom společně dosáhli co nejlepšího výsledku.

Od samotného počátku vkládáme do společných vývojových projektů své dlouholeté zkušenosti a schopnosti. Přitom intenzivně analyzujeme a ověřujeme požadavky v rámci společných workshopů zaměřených na koncept produktu a jeho potřeby. Tím získáme vhodný základ pro návrh plošného spoje a jeho uspořádání. K tomu jsou nezbytné následující předpoklady: Znalosti aktuálních vývojových trendů a možností na trhu se součástkami, stejně jako know-how a mnoholeté aplikační zkušenosti.

nosti.


jsme kompetentní v následujících technologických oblastech a specializovaných oborech
  • Embedded systémy
  • Technika pohonů
  • HMI (obsluha a monitorování)
  • Měření, řízení, regulace
  • Systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu

Další technologické oblasti nezbytné pro váš produkt jsme schopni pokrýt prostřednictvím sítě externích vývojových partnerů. Řízení v tomto případě zajišťuje náš projektový management.

Takto v bebro vznikají z nápadů řešení a vaše produkty
  • Specifikace: Workshop, produktová specifikace a přezkoumání norem, analýza rizik (např. pro výrobky dle směrnic pro strojní zařízení a pro zdravotnickou techniku)
  • Vývoj a konstrukce: hardware, software, layout, housing/mechanická část
  • Testování a validace: Typové zkoušky v souladu s normou, zajištění externích zkoušek (TÜV, UL, CSA)
  • Plánování a projektový management s odpovídající dokumentací
Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry