Skip to main content

Vývoj

Prvním krokem k perfektnímu produktu je dobrý základ.

Považujeme se za vývojového partnera našich zákazníků při návrhu konceptu produktu, hardwaru, softwaru a konstrukce mechanických dílů. Již v průběhu vývoje myslíme na důležitost stabilních a hospodárných sériových dodávek.

Ještě před zadáním zakázky si klademe následující otázky:
  • Máme – v široké oblasti elektroniky a mechatroniky – dostatečné kompetence pro realizaci vašeho nápadu?
  • Máme potřebné kapacity, abychom dokázali dodržet stanovené termíny?
  • Je váš produkt vhodný pro naši výrobu?

Pouze v případě, že můžeme odpovědět na všechny tři otázky „ano“, stáváme se vývojovým partnerem a zaměříme veškeré své úsilí na splnění a dodržení závazku - od prototypu přes sériovou výrobu až po tzv. „End of Life“ a pokud je nezbytné tak i ještě dál. V těchto souvislostech zajišťujeme prostřednictvím své sítě vývojových partnerů pokrytí všech možných technologických oblastí, které váš produkt vyžaduje.

Jako středně velký podnik s dlouhou tradicí a zkušenými a vzdělanými inženýry s řadou zkušeností můžeme nabídnout také tzv. „Soft-Skills“: efektivní zkrácení některých procesů, rychlou reakci, správné rozhodnutí, přímý tok informací a prvotřídní poradenskou činnost. Výhody pro vás: Krátké lhůty pro uvedení produktu na trh, lepší funkčnost při nižších nákladech a dobrý pocit, že v průběhu celého životního cyklu produktu můžete využít spolehlivého partnera.


Profesionální workshopy:

Nejdůležitější fází projektu bývá většinou jeho samotný začátek: V rámci společného workshopu se účastníci projektu seznámí s vašimi požadavky na produkt a společně vypracujeme produktovou specifikaci. Od tohoto okamžiku náš projektový manažer úzce spolupracuje se všemi účastníky až do doby, kdy si budete moci sáhnout na svůj produkt.

Hardware Design

Společně přezkoumáme každý váš požadavek, abychom společně dosáhli nejlepšího výsledku.

Layout

Dobrá myšlenka si zaslouží dobrý layout.

Software Design

Návrh softwaru vyžaduje nejrůznější schopnosti a dovednosti, které umožní dosáhnout nejlepších možných výsledků pro naše zákazníky. Naši vývojáři v oblasti SW je mohou nabídnout v nejrůznějších oblastech.

Konstrukce/Mechanika

Kromě vývoje elektroniky se postaráme také o návrh tzv. „Housingu“ pro elektroniku a s tím související vhodné mechanické řešení.

Projektový management

Klíč k zajištění potřebných služeb, dodržení termínů a rozpočtu.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry