Skip to main content

Logistika

K čemu je ale dobrý i ten nejlepší produkt bez správné logistiky?

Kromě realizace výroby našich projektů klademe neobyčejně velký důraz na logistiku – od interních dodávek potřebných součástek až po dodávky našim zákazníkům.


Náš automatizovaný sklad součástek s více než 12 000 položkami a několik systémů s dynamickou dopravou shuttle zajišťují bezpečné skladování všech součástek v souladu s požadavky norem. Přitom jsou požadavky jako např. oddělení jednotlivých šarží, first-in-first-out a traceability nedílnou součástí naší interní logistiky, a to včetně hlídání teploty a měření vlhkosti okolního vzduchu.

Téma balení představuje další důležitou součást naší logistické koncepce, protože má rozhodující význam pro kvalitu dodávek našim zákazníkům a rovněž výrazně přispívá ke snížení množství obalového materiálu. Tuto otázku řešíme v úzké spolupráci se zákazníky v rámci procesu industrializace, a tedy současně se zahájením sériové výroby je rovněž optimálně vyřešeno a zajištěno i balení.

Zavedli jsme speciální logistické systémy, jako např. just-in-time a kanban, dále je rozvíjíme a budeme na ně klást důraz i v budoucnu.

Další informace

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry