Skip to main content

Certifikace

Prosazujeme kvalitu ve všech oblastech.


Zcela zásadní význam má pro nás následující:
  • Nejmodernější výrobní a testovací zařízení včetně traceability
  • Zajištění neustálého zlepšování procesů
  • FMEA produktu a procesu
  • Analýza způsobilosti procesů
  • Rozsáhlý sběr dat o chybách spolu se zpětnou vazbou a nápravným opatřením
  • Úzká součinnost výroby, vývoje, layoutu a zkušebny
  • Traceability
  • Dodržování dodacích termínů
  • Flexibilita
  • Spolehlivost, kontinuita a finanční zajištění
Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry