Skip to main content

Od prototypu až po sériovou výrobu

beflex Prototyping Excellence - made by beflex.

beflex vyrábí prototypy v podmínkách blízkých sériové výrobě. Díky tomu mohou naši zákazníci rychle reagovat na změny na trhu novými a modifikovanými produkty. Rychlému vstupu na trh již nestojí nic v cestě.


V navazující fázi industrializace poskytujeme s úspěchem podporu mnoha našim zákazníkům. Protože cesta k sériové výrobě musí být naplánována do detailu. Dostupnost, spolehlivost a hospodárnost elektronických sestav - nemluvě o připravenosti k sériové výrobě, jakosti a pozdější sériové náklady – to vše představuje rozhodující kritéria.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry