Skip to main content

Průběžná podpora i po dodání

Excelence v After-Sales-Service - made by beflex.

After-Sales-Service znamená péči až do konce životního cyklu výrobku – pro beflex je to povinnost.


Také po uvedení výrobku na trh je tu beflex pro vás! Např. v případě, že produkty jsou vráceny nebo je třeba je zmodernizovat, aby odpovídaly nejnovější úrovni. V rámci After-Sales služeb společnosti beflex podporujeme zákazníky např. při správné výměně složitých stavebních prvků (např. BGA, LGA nebo QFP).

Zcela samozřejmě patří do naší nabídky služeb opravy součástí, elektronických sestav nebo celých přístrojů. Posuneme vaše produkty na nejnovější technickou úroveň.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry