Skip to main content

Materiálový management

Cesta k nejrychlejšímu zajištění materiálu - made by beflex.

Materiál je zajišťován u standardních nebo specializovaných dodavatelů z celého světa, kteří jsou schopni dodat také malá množství součástek rychle a v požadované jakosti. Dvacet čtyři hodin denně kontrolujeme dostupnost a ceny dílů, a to i v malých množstvích.


S našimi dodavateli a výrobci na celém světě nás spojují vysoké nároky na jakost: Sledovatelnost v dodavatelském řetězci a ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem a vlhkostí při manipulaci představují pro společnost beflex důležité hledisko zajištění jakosti při pořizování materiálu.

Všichni dodavatelé jsou vybíráni podle přísných měřítek jakosti a procházejí pravidelným hodnocením a audity. Společnost beflex navíc poskytuje poradenské služby při volbě zdrojů a při ohlášení ukončení výroby součástky výrobcem.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry