Skip to main content

Výroba produktů u End-of-Life

Řízení End-of-Life - made by beflex.


beflex se stará o vaši minulost – i v budoucnosti:

  • Zásobení obtížně obstaratelnými součástkami
  • Výroba minimálních množství
  • Management zastarávání
  • Kontrola funkce
  • Rework

Těmito opatřeními zajišťujeme, že vaše výrobky bude možné po ukončení jejich sériové výroby vyrábět i v budoucnu v optimální jakosti.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry