Skip to main content

Výroba produktů u End-of-Life

Řízení End-of-Life - made by beflex.


beflex se stará o vaši minulost – i v budoucnosti:

  • Zásobení obtížně obstaratelnými součástkami
  • Výroba minimálních množství
  • Management zastarávání
  • Kontrola funkce
  • Rework

Těmito opatřeními zajišťujeme, že vaše výrobky bude možné po ukončení jejich sériové výroby vyrábět i v budoucnu v optimální jakosti.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a přijďte na bebro nebo beflex.