Skip to main content

Design for Testability

Cesta k dobře testovatelnému designu - made by beflex.


beflex vám ochotně poskytne podporu v následujících oblastech:

  • Optimální strategie testování výrobku (AOI, rentgen, Flying Test, Boundary Scan, funkční test, test těsnosti atd.)
  • Zkouška potřebných testovacích bodů na desce plošných spojů
  • Hledání vhodných kontrolních bodů při testování

Těmito opatřeními zajistíme, že vaše výrobky bude možné testovat i v podmínkách sériové výroby v potřebném rozsahu.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry