Skip to main content

Design for Manufacturing

Cesta k designu optimalizovanému pro výrobu - made by beflex.


beflex vám ochotně poskytne podporu v následujících oblastech:

  • Studie proveditelnosti osazovacích a pájecích procesů problémových součástek
  • Kontrola konstrukce desky plošných spojů z hlediska vyrobitelnosti
  • Optimální návrh layoutu a napojení desky plošných spojů

Těmito opatřeními zajišťujeme efektivní výrobu vašich elektronických sestav.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry