Skip to main content

Design for Logistic

Cesta k optimálnímu designu pro optimální průběh výroby a spolehlivé balení - made by beflex.


beflex vám ochotně poskytne podporu v následujících oblastech:

  • Volba optimální velikosti výrobní série
  • Analýza požadavků na logistiku elektronických sestav (MSL, mechanické namáhání atd.)
  • Tvorba správného obalu výrobku
  • Správa sériových čísel zajišťující sledovatelnost (Traceability)

Těmito opatřeními zajistíme, že vaše výrobky budou vyrobeny v sériích o optimální velikosti, opatřeny štítkem, bezpečně zabaleny a dodány vám nebo vašim zákazníkům.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry