Skip to main content

Design for Cost

Cesta k nákladově optimalizovanému designu - made by beflex.


beflex vám ochotně poskytne podporu v následujících oblastech:

  • výběr součástek podle dostupnosti a spolehlivosti dodávek
  • výběr výrobních postupů
  • zkoušení konstrukce výrobků

Prostřednictvím těchto opatření zajišťujeme nákladově optimalizovaný vývoj výrobků a omezení počtu rizikových součástí v návrhu.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry