Skip to main content

Zavádění nových výrobků NPI

NPI – Nejrychlejší způsob vývoje od prototypu po sériovou výrobu - made by beflex.

Proces zavádění nových výrobků uvádí produkty na trh rychleji a hospodárněji.


beflex poskytuje podporu při zavádění nového produktu a provede vás všemi jednotlivými etapami vývoje.

Poradíme vám v následujících oblastech:

 

  • Design for Cost
  • Design for Quality
  • Design for Manufacturing
  • Design for Testability
  • Design for Logistic

Prostřednictvím těchto opatření zajišťujeme nejen úspěch prototypu, ale také jeho přesné zavedení do sériové výroby při zabezpečení vysoké jakosti.

Design for Cost

Cesta k nákladově optimalizovanému designu- made by beflex.

Design for Quality

Cesta k designu splňujícímu nejvyšší nároky na jakost - made by beflex.

Design for Manufacturing

Cesta k designu optimalizovanému pro výrobu - made by beflex.

Design for Testability

Cesta ke snadno testovatelnému designu - made by beflex.

Design for Logistic

Cesta k optimálnímu designu optimální průběh výroby a spolehlivé balení - made by beflex.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry