Skip to main content

Jakost je víc než jen slib

Prosazujeme ji každý den. Excelence v jakosti - made by beflex.

Je možné měřit kvalitu podle certifikátů? Podle nás nikoli! beflex je samozřejmě auditován dle všech běžných norem a má všechny příslušné certifikáty.


Ještě důležitější je však skutečnost, že naši pracovníci přijali kvalitu za svou a jednají podle jasných pravidel. A to každý den bez výjimky. Předpokladem je jednoznačně definovaná organizace a fungující procesy. To zaručuje nejvyšší jakost při dodání a především při pozdějším použití v provozu.

Z toho důvodu neustále směřujeme investice do vysoce moderních výrobních a zkušebních zařízení. Rozhodující je přitom skutečnost, že všechny procesy bez výjimky jsou optimálně strukturalizované a rozhraní dokonale fungují v každodenní vzájemné součinnosti.

Systém řízení beflex a veškeré procesy a postupy jsou přesně dokumentovány a certifikovány podle ISO 9001:2015.

Download Certifikáty

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

KATEK Group

Our agile speedboat network with maximum customer proximity.

Industries

Your partner from A for automotive to Z for dentistry