Skip to main content

bebro působí jako systémový partner EMS a dodavatel v nejrůznějších odvětvích.

Naše znalosti jednotlivých odvětví nepřetržitě rozšiřujeme. Jsme obeznámeni se speciálními požadavky a normami, řídíme se podle nich v každodenní práci a zavádíme je do praxe.


Nabízíme vám špičkové služby společnosti bebro zaměřené na elektronické a mechatronické konstrukční skupiny, přístroje a systémy. Tak vytváříme pro zákazníky společnosti bebro konkurenční výhody.

S mnoha zákazníky nás spojuje dlouholetá intenzivní a úspěšná spolupráce. Oceňují naše know-how a kompetence v nejrůznějších odvětvích.

Trendy a vývojové směry rozpoznáváme s předstihem - to je náš úkol!

Elektronická řešení na míru

Služby zaměřené na elektronické a mechatronické konstrukční skupiny, přístroje a systémy

Excelence v elektronickém prototypování

Excelence v elektronickém prototypování - made by beflex, vaším specialistou na prototypování, malosériovou výrobu a mnohem víc