Skip to main content

Efektivně, flexibilně, rychle a samozřejmě podle mezinárodních standardů jakosti

beflex Excellence ve výrobě - made by beflex

Bez ohledu na to, zda se jedná o prototyp nebo malou sérii, plochou konstrukční skupinu či kompletní elektromechanický systém, – naše výrobní postupy jsou optimalizovány pro malá i nejmenší množství. Reprodukovatelná zpracovatelnost stavebních prvků bezpečným a udržitelným výrobním postupem představuje náš jasný cíl. Z toho důvodů úzce spolupracujeme s mnoha výzkumnými odděleními výrobců polovodičů.


Tři výrobní podniky v Německu umožnily společnosti beflex získat dobré postavení u průmyslových zákazníků. beflex nabízí výrobní možnosti, které v celosvětovém měřítku splňují nejvyšší standardy. Všechny výrobní podniky mají k dispozici čisté místnosti třídy 8 a nejmodernější výrobní zařízení. V těchto místnostech je průběžně regulována čistota vzduchu a teplota a je sledována přítomnost i těch nejjemnějších částic, které jsou zadržovány ve filtrech. Společnost beflex electronic je certifikována podle ISO 9001.

Díky naší rozsáhlé nabídce technologií, pružným výrobním postupům a rozsáhlým vědomostem našich pracovníků obdržíte dokonalé řešení na míru.

Společnost beflex může zpracovávat nejrůznější tvary součástek a desek plošných spojů.

› Laskavě se informujte na přesný postup společnosti beflex při NPI (New Product Introduction).

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.