Skip to main content

Od prototypu až k sériové zralosti

beflex Excellence v prototypování - made by beflex

beflex vyrábí prototypy v podmínkách blízkých sériové výrobě. Díky tomu mohou naši zákazníci co nejrychleji reagovat na změny na trhu novými a upravenými produkty. Rychlému vstupu na trh již nestojí nic v cestě.


V navazující fázi industrializace poskytujeme s úspěchem podporu mnoha našim zákazníkům. Protože cesta k sériové výrobě musí být naplánována do detailu. Dostupnost, spolehlivost a hospodárnost konstrukčních skupin - a nemluvě o připravenosti k sériové výrobě, jakosti a pozdější sériové náklady - představují rozhodující kritérium.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.