Skip to main content

Průběžná podpora i po dodání

Excelence v poprodejních službách - made by beflex

Poprodejní služby znamenají péči až do konce životního cyklu výrobku – pro beflex to je povinnost


Také po uvedení výrobku na trh je tu beflex pro vás! Např. v případě, že produkty jsou vráceny nebo je třeba je zmodernizovat, aby odpovídaly nejnovějšímu stavu. V rámci poprodejních služeb společnosti beflex podporujeme zákazníky např. při správné výměně složitých stavebních prvků (např. BGA, LGA nebo QFP).

Zcela samozřejmě patří do naší nabídky služeb opravy součástí, konstrukčních skupin nebo úplných přístrojů. Posuneme vaše produkty na nejnovější technickou úroveň.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.