Skip to main content

Výroba produktů na konci životního cyklu

Řízení konce životního cyklu - made by beflex


beflex se stará o vaši minulost – i v budoucnosti:

  • Zásobení obtížně obstaratelnými součástkami
  • Výroba minimálních množství
  • Management zastarávání
  • Kontrola funkce
  • Rework

Těmito opatřeními zajišťujeme, že vaše konstrukční skupiny na konci životního cyklu bude možné vyrábět i v budoucnu v optimální jakosti.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.