Skip to main content

Jakost je víc než jen slib

Je nutno ji dokazovat každý den. Excelence v jakosti - made by beflex

Je možné měřit kvalitu podle certifikátů? Podle nás nikoli! beflex zcela přirozeně prochází auditem podle všech běžných norem a má všechny příslušné certifikáty.


Ještě důležitější je však skutečnost, že naši pracovníci ji přijali za svou a jednají podle jasných pravidel. A to každý den bez výjimky. Předpokladem jsou jednoznačně definované organizační struktury a funkční procesy. To zaručuje nejvyšší jakost ve stavu při dodání a především při pozdějším použití v provozu.

Z toho důvodu neustále směřujeme investice do vysoce moderních výrobních a zkušebních zařízení. Rozhodující je přitom skutečnost, že všechny procesy bez výjimky jsou optimálně strukturalizované a rozhraní dokonale fungují v každodenní vzájemné součinnosti.

Systém řízení beflex a veškeré procesy a postupy jsou přesně dokumentovány a certifikovány podle ISO 9001:2015.

Download Certifikáty

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.