Skip to main content

Projektový management bebro nabízí bezpečnost

Klíč k zajištění potřebných služeb, dodržení termínů a rozpočtu


Náročné projekty s mnoha interními a externími rozhraními vyžadují profesionální projektový management. Naši projektoví manažeři nespadají ve firemní hierarchii pod vývojové oddělení. Jejich jediné poslání: Zajištění požadavků na produkt, jakost produktu, plánů projektu a dodržení rozpočtu projektu – to je náš závazek vůči zákazníkům.

Vynikající komunikace a prosazování závaznosti v rámci podniku i ve vztahu s externími dodavateli představují přitom klíč k úspěšnému průběhu projektu. Naši projektoví manažeři využívají k tomuto účelu nejmodernější nástroje projektového managementu a poskytují průběžně informace o stavu projektu.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.