Skip to main content

Se službami bebro v oblasti layoutu do rychlejšího pruhu

Dobrý nápad si zaslouží dobrý layout.

Nabízíme vám rychlé a flexibilní služby v oblasti layoutu jako samostatnou službu - bez ohledu na to, zda výsledný produkt budeme vyrábět u nás. Naše kompetence v oblasti layoutu nám umožňují zaručit, že výsledná řešení budou splňovat příslušné normy, budou se nacházet na zprovoznitelné úrovni a budou splňovat požadovanou funkci. Tím jsou splněny předpoklady pro nejvyšší kvalitu produktu a hospodárnost v sériové výrobě.


Ukládání součástek a jejich prostorových nároků při montáži
  • Přejímka nebo zadání schémat zapojení. Provádíme konverzi ze všech běžných systémů, hledáme možné chyby a předkládáme návrhy na zlepšení.
  • Vytváření layoutu v úzké spolupráci s vývojářem. Máme zkušenosti z nejrůznějších odvětví (vysoké proudy, vysoké rychlosti, HDI, vysoká napětí, návrh RF desek, flex a rigid flex desky, jedno až dvacetivrstvé desky), jakož i s kontrolou impedance, zajištěním stejné délky a diferenciálními páry.
  • Dokumentace podle přání. Např.: 3D pohledy, správa variant, struktura vrstev, zadání impedance.
  • Péče o výrobu desek plošných spojů. Udržujeme kontakt s výrobci a vyjasňujeme otázky.

Profesionální layout vyžaduje profesionální CAD nástroje. Náš CAD nástroj Altium Designer vám navíc nabízí nejrůznější služby s přidanou hodnotou, jako např. simulace či export layoutů ve 3D, které lze využít v nadřazeném CAD systému, knihovny součástek s aktuálními údaji o dostupnosti, zastarávání apod.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.