Skip to main content

Vývoj

Dobrý základ představuje první krok k vynikajícímu produktu

Považujeme se za partnera našich zákazníků při vývoji koncepce produktu, hardwaru, softwaru a mechanické části a již v průběhu vývoje myslíme na důležitost stabilních a hospodárných sériových dodávek.

Ještě před zadáním zakázky si klademe následující otázky:
  • Máme – v široké oblasti elektroniky a mechatroniky – dostatečné kompetence pro realizaci vašeho nápadu?
  • Máme potřebné kapacity, abychom dokázali dodržet stanovené termíny?
  • Odpovídá váš produkt našemu zaměření EMS?

Pouze v případě, že můžeme odpovědět na všechny tři otázky „ano“, přistoupíme na spolupráci jako vývojový partner a zaměříme veškeré úsilí na splnění závazku v průběhu celého cyklu - od prototypu přes sériovou výrobu po „konec životnosti“ a ještě i potom. V této souvislosti zajišťujeme prostřednictvím své sítě vývojových partnerů pokrytí všech technologických oblastí, které váš produkt vyžaduje.

Jako středně velký podnik s dlouhou tradicí a zkušenými a vzdělanými inženýry můžeme nabídnout také „měkké dovednosti“: krátké cesty, rychlé reakce a rozhodnutí, přímý tok informací a prvotřídní poradenství. Výhody pro vás: Krátké lhůty pro uvedení produktu na trh, lepší funkčnost při nižších nákladech a dobrý pocit, že v průběhu celého životního cyklu můžete využít spolehlivého partnera.


Profesionální workshopy:

Nejdůležitější fází projektu je většinou začátek: V rámci společného workshopu se účastníci projektu seznámí s vašimi požadavky a společně vypracujeme technické podmínky. Od tohoto okamžiku náš vedoucí projektu úzce spolupracuje se všemi účastníky až do doby, kdy si budete moci sáhnout na svůj produkt.

Design hardwaru

Společně přezkoumáme každý váš požadavek,– abychom společně dosáhli nejlepšího výsledku.

Layout

Dobrý nápad si zaslouží dobrý layout.

Softwarové inženýrství

Softwarové inženýrství vyžaduje nejrůznější schopnosti, které umožní dosáhnout nejlepších možných výsledků pro naše zákazníky. Vývojáři bebro je mohou nabídnout v nejrůznějších oblastech.

Skříň/Mechanická část

Kromě vývoje elektroniky zajišťujeme rovněž konstrukci odpovídajících skříní a potřebné mechanické části.

Projektový management

Klíč k zajištění potřebných služeb, dodržení termínů a rozpočtu.

Kontakt

Blízkost k zákazníkům není otázka vzdálenosti, nýbrž přístupu.

Skupina bebro

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Kariéra ve skupině bebro.

Staňte se členem silného týmu a nastupte u bebro nebo beflex.